องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสม...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพร...

  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ ๑๓ ตุลาคม ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา...

  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 
 
 
   
  
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560