องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (๕ ธ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนก...

  โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพสร้างงาน สร้างอาชีพ ส...
      

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔&n...

  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ้ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประช...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 
 
 
   
  
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560