องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 
  การจัดการขยะอันตราย
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกันจัดการขยะมีพิษ และขยะอันตราย ตามจุดต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน เ...

  โครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด&q...

  โครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำเดือ...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 
 
 
   
 



 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560