องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยการนำของท่านนายกอานนท์ หาญสูงเนิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน...

  งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอหนองบุญมา...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอหนองบุญมาก ประจำปี ๒๕๖๓ ...

  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรี...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน ปร...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 
 
 
   
  
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560