องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 
  โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มกราคม ณ โ...

  โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิท...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิ...

  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ส...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 
 
 
   
  
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560