องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 
  โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปีงบป...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ...

  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ้ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประช...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 
 
 
   
  
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560