องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ...[วันที่ 2020-06-08][ผู้อ่าน 15]
 
  งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอหนองบุญมา...[วันที่ 2020-03-05][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรี...[วันที่ 2020-03-02][ผู้อ่าน 58]
 
  พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน[วันที่ 2020-02-27][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการอบต.พบประชาชน[วันที่ 2020-02-24][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการ"เยี่ยมยามถามข่าว(อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่) ส...[วันที่ 2020-02-21][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุ...[วันที่ 2020-02-18][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการ อบต.หนองไม้ไผ่ [วันที่ 2020-02-12][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ "รณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้ง"[วันที่ 2020-01-27][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓[วันที่ 2020-01-14][ผู้อ่าน 95]
 
  โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิท...[วันที่ 2020-01-09][ผู้อ่าน 105]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖...[วันที่ 2019-12-24][ผู้อ่าน 82]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7