องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (๕ ธ...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพสร้างงาน สร้างอาชีพ ส...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่...[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 226]
 
  การจัดการขยะอันตราย[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 147]
 
  โครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำ...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 164]
 
  โครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำ...[วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 167]
 
  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ...[วันที่ 2021-04-16][ผู้อ่าน 157]
 
  โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจ...[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 163]
 
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเผาในที่โล่ง [วันที่ 2021-04-06][ผู้อ่าน 102]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. [วันที่ 2021-03-15][ผู้อ่าน 139]
 
  งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๔[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 183]
 
  โครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบแบบแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพ...[วันที่ 2021-03-01][ผู้อ่าน 116]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10