องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 12 สิงหาคม 2565 [วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 13]
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 97]
 
  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา[วันที่ 2022-07-14][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2022-07-01][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูและสุขภาพกายและส...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 207]
 
  ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห...[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้ที่ขาดแคลน[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 12]
 
  ลานกีฬาสำหรับประชาชนเยาวชนเพื่อออกกำลังกายในพื้นที...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 221]
 
  โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจ...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 171]
 
  งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๕[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 173]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 140]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15