องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
  โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 159]
 
  โครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำ...[วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 533]
 
  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ...[วันที่ 2021-04-16][ผู้อ่าน 508]
 
  โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจ...[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 523]
 
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเผาในที่โล่ง [วันที่ 2021-04-06][ผู้อ่าน 370]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. [วันที่ 2021-03-15][ผู้อ่าน 431]
 
  งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๔[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 589]
 
  โครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบแบบแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพ...[วันที่ 2021-03-01][ผู้อ่าน 378]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด [วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 379]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูและสุขภาพกายและส...[วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 236]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ[วันที่ 2021-02-15][ผู้อ่าน 174]
 
  โครงการศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน[วันที่ 2020-12-14][ผู้อ่าน 335]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15