องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]6
2 ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]15
3 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]14
4 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงายผู้บริหารที่ว่าง [ 20 มี.ค. 2566 ]5
5 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]3
6 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]3
7 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 30 ม.ค. 2566 ]23
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]10
9 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]4
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]15
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]8
12 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]8
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2565 ]21
14 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]2
15 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]10
16 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]2
17 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]2
18 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]3
19 ประชาสัมพันธ์การรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]2
20 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9