องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสำรวจออนไลน์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน [ 5 พ.ค. 2564 ]28
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]76
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]85
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิปฏิบัติงานโครงการจ้างนักเรียน/นักศีกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มี.ค. 2563 ]83
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 ไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 25 มี.ค. 2563 ]0
6 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 26 ก.พ. 2563 ]77
7 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 26 ธ.ค. 2562 ]77
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 ธ.ค. 2562 ]77
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาประจำตำบล ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 พ.ย. 2562 ]77
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี ๖๒ [ 8 ต.ค. 2562 ]73
11 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ [ 25 ก.ย. 2562 ]80
12 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 20 ก.ย. 2562 ]70
13 รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ก.ย. 2562 ]72
14 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [ 22 ส.ค. 2562 ]65
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]65
16 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]65
17 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 13 ส.ค. 2562 ]67
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]64
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 7 ส.ค. 2562 ]66
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 22 ก.ค. 2562 ]66
 
หน้า 1|2|3|4