องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 24 มิ.ย. 2565 ]17
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]14
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 พ.ค. 2565 ]35
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ค. 2565 ]34
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 22 ก.พ. 2565 ]62
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2565 ]92
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ม.ค. 2565 ]97
8 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]40
9 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 [ 24 ธ.ค. 2564 ]39
10 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2564 ]39
11 รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 5 ต.ค. 2564 ]40
12 สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]37
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]40
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ย. 2564 ]137
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ก.ย. 2564 ]1397
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 2 ก.ย. 2564 ]38
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนประฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 2 ก.ย. 2564 ]35
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]37
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2564 ]123
20 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7