องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสำรวจออนไลน์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน [ 5 พ.ค. 2564 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]48
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]56
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิปฏิบัติงานโครงการจ้างนักเรียน/นักศีกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มี.ค. 2563 ]53
5 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 26 ก.พ. 2563 ]52
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 26 ธ.ค. 2562 ]49
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 ธ.ค. 2562 ]50
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาประจำตำบล ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 พ.ย. 2562 ]51
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี ๖๒ [ 8 ต.ค. 2562 ]47
10 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ [ 25 ก.ย. 2562 ]51
11 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 20 ก.ย. 2562 ]45
12 รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ก.ย. 2562 ]46
13 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [ 22 ส.ค. 2562 ]46
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]45
15 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]46
16 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 13 ส.ค. 2562 ]48
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]46
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 7 ส.ค. 2562 ]47
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 22 ก.ค. 2562 ]46
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) [ 19 ก.ค. 2562 ]48
 
หน้า 1|2|3|4