องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ