องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการประปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลล์ติกคอนกรีตสายบ้านสระมะค่า หมู่ที่2 เชื่อมตำบลทุ่งอรุณณบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมูที่ 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการประปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลล์ติกคอนกรีตสายบ้านสระมะค่า หมู่ที่2 เชื่อมตำบลทุ่งอรุณณบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมูที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ