องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

เรื่อง การปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ