องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ