องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในช่วงพักเที่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในช่วงพักเที่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    เอกสารประกอบ คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในช่วงพักเที่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ