องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาประจำตำบล ประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาประจำตำบล ประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ