องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

กองช่าง

 
 นายสิทธิชัย  เอ้กระโทก
นายช่างโยธา
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
     
   นายสิทธิชัย  เอ้กระโทก  
   นายช่างโยธา  
     
 นางดาริน เอ้กระโทก  นางวิไลลักษณ์   บุตรเกษม  นายชูชาติ กลั่นกระโทก
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป