องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 [ 4 พ.ค. 2565 ]54
2 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]50
3 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]50
4 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]53
5 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]56
6 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]53
7 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]56
8 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]54
9 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]55
10 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]52
11 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]53
12 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]56
13 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]52
14 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]53
15 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]52
16 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]57
17 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]55
18 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]56
19 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]53