องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]14
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]75
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 24 มิ.ย. 2565 ]67
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 28 ก.ย. 2564 ]109
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]75
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 [ 21 พ.ค. 2564 ]75
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]116
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]76
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]113
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]79
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]70
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]69
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]14