องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]63
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 24 มิ.ย. 2565 ]54
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 28 ก.ย. 2564 ]89
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]63
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 [ 21 พ.ค. 2564 ]60
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]102
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]63
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]101
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]67
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]58
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]58
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 17 มิ.ย. 2562 ]63