องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางสกุล  พาขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายแดง  ไข่กระโทก  
นายอยู่  จุลสี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสำรวม  ด่านกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล