องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 เชื่อมอำเภอครบุรี [ 22 ก.ย. 2564 ]75
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวอ่าพัฒนา หมู่ที่ 7 เชื่อมตำบลหนองตะไก้ [ 2 ก.ย. 2564 ]70
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญสุขหมู่ที่ 6 [ 2 ก.ย. 2564 ]68
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซุ้น้อยเชื่อมบ้านด่านก่อโจด [ 6 พ.ค. 2564 ]67
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 เชื่อมตำบลทุ่งอรุณ [ 2 ก.พ. 2564 ]68
6 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 29 มิ.ย. 2562 ]117
7 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 29 มิ.ย. 2562 ]130
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 29 มิ.ย. 2562 ]129
9 มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน [ 29 มิ.ย. 2562 ]175
10 มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 29 มิ.ย. 2562 ]123
11 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2562 ]171