องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 29 มิ.ย. 2562 ]20
2 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 29 มิ.ย. 2562 ]24
3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 29 มิ.ย. 2562 ]20
4 มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน [ 29 มิ.ย. 2562 ]20
5 มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 29 มิ.ย. 2562 ]21
6 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2562 ]20