องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวปริยากร ศรีระการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก  นางสาววนิดา ด่านกระโทก นายสิทธิชัย  เอ้กระโทก
จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก
หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิชาการพัสดุ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธา
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าสำนักปลัด 
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ