องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 อบรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 23 เม.ย. 2562 ]126
142 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]124
143 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตัังผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 เม.ย. 2562 ]69
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ [ 22 มี.ค. 2562 ]159
145 กิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ สร้างจิตสำนึกของข้าราชการ [ 12 มี.ค. 2562 ]115
146 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตัังผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 7 มี.ค. 2562 ]76
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม [ 4 มี.ค. 2562 ]116
148 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]183
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 8 ก.พ. 2562 ]119
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการประปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลล์ติกคอนกรีตสายบ้านสระมะค่า หมู่ที่2 เชื่อมตำบลทุ่งอรุณณบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมูที่ 3 [ 5 ก.พ. 2562 ]172
151 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ 31 ม.ค. 2562 ]120
152 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ม.ค. 2562 ]174
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๖๒ [ 23 ม.ค. 2562 ]118
154 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 9 ม.ค. 2562 ]123
155 มาตรการกลไกการให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 9 ม.ค. 2562 ]117
156 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 9 ม.ค. 2562 ]120
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 9 ม.ค. 2562 ]119
158 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 9 ม.ค. 2562 ]119
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 9 ม.ค. 2562 ]118
160 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 [ 7 ม.ค. 2562 ]124
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9