องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 26 ก.พ. 2563 ]132
102 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 26 ก.พ. 2563 ]128
103 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]119
104 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 20 ก.พ. 2563 ]121
105 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 (หอกระจ่ายข่าว) [ 17 ก.พ. 2563 ]120
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการการป้องกันการขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 10 ก.พ. 2563 ]127
107 ใบสมัครอาสาสม้ครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล.) [ 5 ก.พ. 2563 ]119
108 ประสัมพันธ์การคัดแยกขยะ มูลฝอย [ 29 ม.ค. 2563 ]124
109 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 24 ม.ค. 2563 ]128
110 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 23 ม.ค. 2563 ]159
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 23 ม.ค. 2563 ]120
112 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว [ 22 ม.ค. 2563 ]119
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 13 ม.ค. 2563 ]125
114 ฐานข้อมูลตลาด (ชุมชน) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 6 ม.ค. 2563 ]116
115 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 26 ธ.ค. 2562 ]188
116 สถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ธ.ค. 2562 ]120
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 24 ธ.ค. 2562 ]116
118 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 ธ.ค. 2562 ]134
119 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาประจำตำบล ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 พ.ย. 2562 ]195
120 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี ๖๒ [ 8 ต.ค. 2562 ]158
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9