องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2565 ]144
42 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]7
43 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ม.ค. 2565 ]142
44 กิจกรรมการส่งเสริมกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 17 ม.ค. 2565 ]9
45 ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 14 ม.ค. 2565 ]7
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]4
47 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]7
48 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]8
49 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 [ 24 ธ.ค. 2564 ]129
50 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2564 ]86
51 รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 5 ต.ค. 2564 ]85
52 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]5
53 สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]77
54 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]81
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ย. 2564 ]221
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ก.ย. 2564 ]1495
57 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 2 ก.ย. 2564 ]116
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนประฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 2 ก.ย. 2564 ]75
59 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]82
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2564 ]167
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9