องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]12
22 สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]10
23 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]9
24 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]7
25 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]7
26 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]9
27 ประชาสัมพันธ์การรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]9
28 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]9
29 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 24 มิ.ย. 2565 ]63
30 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]60
31 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]6
32 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]5
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 พ.ค. 2565 ]82
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ค. 2565 ]79
35 การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ให้มีสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา [ 17 พ.ค. 2565 ]13
36 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]6
37 ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 29 มี.ค. 2565 ]8
38 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]6
39 นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 24 ก.พ. 2565 ]9
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 22 ก.พ. 2565 ]99
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9