องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]62
22 รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 มี.ค. 2566 ]11
23 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]66
24 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงายผู้บริหารที่ว่าง [ 20 มี.ค. 2566 ]74
25 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]64
26 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]67
27 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]2
28 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 30 ม.ค. 2566 ]59
29 ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]53
30 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]60
31 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]42
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]70
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]43
34 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]57
35 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2565 ]75
36 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]47
37 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]52
38 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปี พ.ศ.2565 ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 18 ต.ค. 2565 ]63
39 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]33
40 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]45
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10