องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 8 พ.ย. 2566 ]51
2 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ พ.ศ.2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]64
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 ส.ค. 2566 ]65
4 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]50
5 ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]55
6 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]55
7 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงายผู้บริหารที่ว่าง [ 20 มี.ค. 2566 ]66
8 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]54
9 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]56
10 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 30 ม.ค. 2566 ]52
11 ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]39
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]49
13 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]36
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]55
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]36
16 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]41
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2565 ]66
18 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]36
19 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]38
20 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปี พ.ศ.2565 ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 18 ต.ค. 2565 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9