องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]30
2 ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]22
3 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]39
4 รายงานผลการสำรวจตลาดในพื้นที่ตำบลหนองไม้ไผ่ [ 5 ม.ค. 2567 ]8
5 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]12
6 ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 8 พ.ย. 2566 ]81
7 ฐานข้อมูลตำบลหนองไม้ไผ่ด้านศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ [ 29 ก.ย. 2566 ]28
8 รายงานผลการจัดเก็บภาษี [ 25 ก.ย. 2566 ]20
9 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ พ.ศ.2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]88
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 ส.ค. 2566 ]95
11 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]3
12 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช - ออกสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนในเขตพื้นที่ชุมชนว่าพันธุ์ไม้อะไรบ้าง [ 15 ส.ค. 2566 ]8
13 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]5
14 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]4
15 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช - กิจกรรมไถกลบตอซังข้าวและหว่านปอเทืองเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำเพื่อเพิมพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน [ 12 มิ.ย. 2566 ]13
16 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 [ 9 มิ.ย. 2566 ]4
17 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]7
18 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ [ 2 มิ.ย. 2566 ]6
19 นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ของสถานศึกษา [ 15 พ.ค. 2566 ]26
20 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10