องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2565


 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ