องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ จังหวัดนครราชสีมา 30410

โทรศัพท์ 044-009846 / โทรสาร 044-081017
E- mail: admin@nongmaiphai.go.th
 Web Site : WWW.NONGMAIPHAI.GO.TH

แผนที่อบต.