องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 19 ก.ค. 2562 ]172
2 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]170
3 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 29 มิ.ย. 2562 ]176
4 ประกาศอัตราร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู [ 26 มิ.ย. 2562 ]181
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ [ 5 เม.ย. 2562 ]193
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กลั่นกรองผลการประเมินฯ [ 3 เม.ย. 2562 ]204
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ 31 ม.ค. 2562 ]166
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันลา มาสาย เพื่อประกอบการเลื่อนขั้น [ 12 ต.ค. 2561 ]173
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตำบล [ 12 ต.ค. 2561 ]173
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร [ 5 ต.ค. 2561 ]173
11 dwqweqwe [ 30 พ.ย. 542 ]173