องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) [ 25 มิ.ย. 2564 ]22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2563 ]21
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 19 ก.ค. 2562 ]21
4 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]21
5 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 29 มิ.ย. 2562 ]20
6 ประกาศอัตราร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู [ 26 มิ.ย. 2562 ]20
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]22
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ [ 5 เม.ย. 2562 ]24
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กลั่นกรองผลการประเมินฯ [ 3 เม.ย. 2562 ]22
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 เม.ย. 2562 ]23
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 6 มี.ค. 2562 ]21
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ 31 ม.ค. 2562 ]21
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 31 ต.ค. 2561 ]20
14 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันลา มาสาย เพื่อประกอบการเลื่อนขั้น [ 12 ต.ค. 2561 ]21
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตำบล [ 12 ต.ค. 2561 ]20
16 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร [ 5 ต.ค. 2561 ]22