องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ