องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]61
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]105
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]86
5 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 2 พ.ย. 2563 ]101
6 นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบบริการจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตารากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]103
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]83