องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบบริการจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตารากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบบริการจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตารากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)


 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ