องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ