องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองไม้ไผ่ อําเภอเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองไม้ไผ่ อําเภอเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ