องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บำเห็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บำเห็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น


 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ