องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

ประกาศเรียกประชุมสภา


ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565


 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ