องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564


 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ