องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ