องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564


 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ