องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานผล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)


 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ