องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

ประกาศเรียกประชุมสภา


ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563


 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ