องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

ประกาศเรียกประชุมสภา


ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564


 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ