องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุ จริต/ แจ้งเบาะแสด้านการท จริตและประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุ จริต/ แจ้งเบาะแสด้านการท จริตและประพฤติมิชอบ    เอกสารประกอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุ จริต/ แจ้งเบาะแสด้านการท จริตและประพฤติมิชอบ


 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ