องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)    เอกสารประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)


 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ