องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
นางสาวปริยากร ศรีระการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
 
     
นางภควรรณ  พิมพ์ปรุ
นางสาวรุ่งทิพย์ คุ้มจินดา นางนภา  พาสกระโทก นางพรพรรณ   ทิพย์พันดุง
ครูคศ.1
ครูคศ.1  ครูคศ.2 ครูคศ.1

   
นางสาวสุกัญญา  เนากระโทก -ว่าง- นางสาวดนิตา  โขนกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
  -ว่าง-  
   คนงานทั่วไป