องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดพิธีรับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12