องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" การพัฒนาทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้


องค์การส่วนตำบลหนองไม้ไผ่โดยการนำของท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาในตำบลหนองไม้ไผ่  ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" การพัฒนา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๘ (แหลมทอง - สระมะค่า) จากทางแยกบ้านหนองชงโค ตำบลหนองหัวแรต ถึง ทางแยกบ้านสระมะค่า ตำบลหนองไม้ไผ่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนทางเข้าตำบลหนองไม้ไผ่ เมื่อวันที ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12