องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒     เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นใหม่ ในงานได้มีการจัดกิจกรรม มวยทะล แข่งเรือหัวใบ้ท้ายบอด ประกวดกระทง และประกวดนางนพมาศ 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12