องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


วันปิยมหาราช พ.ศ.๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยการนำของท่านนายกอานนท์  หาญสูงเนิน และคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12