องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


จิตอาสา ซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองไม้ไผ่


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยการนำของท่าน นายกอานนท์  หาญสูงเนิน ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมซ่อมแซมถนนภายใจตำบลหนองไม้ไผ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12