องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา


อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้ไผ่ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12