องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12