องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้นแลนท์ รีสอร์ท ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12